Vragen BBB-LMG asielopvang Zuidbroek

Nette Kruzenga, fractievoorzitter BBB-LMG, heeft vragen gesteld aan het college omtrent het asielzoekerscentrum in de Eurohal in Zuidbroek. De partij vraagt zich af of de opvang voor de asielzoekers daadwerkelijk weg gaat eind september. Actieve inwoners uit Zuidbroek hebben in de media, een advertentie gezien, waarin staat dat ‘Van der Valk’ een vergunning aanvraagt voor de brandveiligheid voor tien of meer personen. “Er staat een duidelijke plattegrond op voor 512 bedden, dat is toevallig het aantal asielzoekers wat in de Eurohal zit”, vertelt Kruzenga.

De partij van Nette Kruzenga heeft van het college een bevestiging gehad dat ze in september dicht gaan: “We hebben veel vragen gesteld en vanzelfsprekend hebben we ook wel een sterk vermoeden wat het antwoord zou zijn, alles wordt afgeschoven op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)”, aldus Nette. “Daar zijn we erg blij mee”, voegt ze eraan toe.

BBB-LMG praat met veel inwoners uit Zuidbroek: “De direct geuite zorgen zijn of dit toch wordt gecontinueerd, maar we willen ook altijd graag kijken wat daaronder ligt en eigenlijk hebben inwoners, denken wij zelf, niet veel vertrouwen in de overheid”, vertelt Kruzenga.

Onlangs is er een journalist in de Eurohal geweest die daar zijn conclusies heeft getrokken en dit vervolgens heeft verwerkt in een ‘schokkend’ artikel: “Het gevoel en beeld dat je daarvan krijgt, is dat er 512 mensen als een soort stuk vee in die hal worden gehuisvest, waarbij twee keer per dag het dak opengaat voor wat frisse lucht”, zegt Kruzenga. Volgens haar heeft Van der Valk de brandveiligheid blijkbaar niet op orde, maar toch zitten er 512 mensen, waaronder ook vrouwen en kinderen in de hal. BBB-LMG vraagt zich dan ook ‘ernstig’ af hoe het eraan toegaat als er brand uitbreekt. “Het college schuift alles echter af op het COA: Het COA valt onder het ministerie en niet onder ons bestuur, wij staan daar zijdelings van. Maar we vinden wel dat ons bestuur op hoort te komen voor de belangen van onze inwoners, dat hebben ze in de afgelopen tientallen jaren gewoon niet gedaan, de parlementaire-enquêtecommissie heeft dat tevens erkend.”

“Je kunt alles wel heel makkelijk afschuiven op het COA, maar we lezen niets van dat ze nu contact gaan opnemen met hen. Wij vinden dat dat niet kan”, aldus Kruzenga. Het college kan dan ook rekenen op nieuwe vragen.

College

Het college geeft aan op vragen van de partij van Kruzenga dat het Coa verantwoordelijk is voor de opvang locatie in Zuidbroek. Veel vergelijkingen die Kruzenga stelt in haar vragen is het college het niet mee eens. Het college vindt het bijvoorbeeld incorrect om een verbinding te leggen tussen het te kort aan medicatie bij apotheken en medicatie voor asielzoekers, zonder enige onderbouwing.

De gemeente is voornamelijk verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte. Op en in Zuidbroek hebben wij veel aandacht voor veiligheid, aldus het college. Er is een vertrekkende samenwerking tussen de gemeente, het COA, de Koninklijke Marechaussee en een veiligheidsteam specifiek voor de omgeving van Zuidbroek, als het om veiligheid gaat.

Verder geeft het college aan dat de overeenkomst tussen de gemeente, het COA en het Ministerie van Veiligheid en Justitie stopt per 19 september 2023, dit is contractueel vastgelegd.

Deel naar jouw media!