Vragen SP kosten telefonisch advies energieloket

Namens de fractie van de SP Midden-Groningen, heeft Thorwald Vader  vragen gesteld aan het college betreffende  kosten  voor een telefonisch advies gesprek via regionaalenergieloket.nl. Het blijkt, zegt de SP,  dat wanneer je je huis energiezuiniger wil maken, je  €125,- per gesprek moet betalen.

Zo wil de SP weten waarom er kosten aan zijn verbonden, aangezien dit mogelijk een drempel is voor inwoners  om advies in te winnen bij het verduurzamen en energiezuinig maken van hun huis. Is het mogelijke om advies vanuit de gemeente zelf  te faciliteren en het voor de inwoners van Midden Groningen gratis te krijgen?

Op de website van regionaalenergieloket staat de doorverwijzing van het telefonisch advies gesprek op de eerste pagina voor a €125,-. en elders op de website  staat er wel een verwijzing staat naar een gratis adviesbureau. De SP wil dat dit omgedraaid kan worden. Dat er op de hoofdpagina een doorverwijzing naar dit gratis adviesbureau kan komen te staan en de gemeente het telefonisch adviesgesprek a €125.- ergens gaat plaatsen, zodat inwoners de doorverwijzing naar dit gratis adviesbureau als eerste zien.

 

Deel naar jouw media!