Vragen VVD over Poort van Hoogezand

Hans-Peter Palland heeft namens de VVD fractie vragen gesteld aan het college over de ontwikkelingen van de ‘Poort van Hoogezand’. Er blijkt nog veel onduidelijkheid, vindt de fractie.

Op de te ontwikkelen locatie zijn vooral bedrijven gevestigd. Om de ontwikkeling van de ‘poort van Hoogezand’ mogelijk te maken moeten de bedrijven die hier nu gevestigd zijn verplaatst worden naar een nieuwe locatie. Hiervoor heeft de gemeente informatieavonden georganiseerd. In plaats dat deze informatieavonden voor duidelijkheid hebben gezorgd is er juist meer onduidelijkheid ontstaan. Dit omdat er over veel zaken nog geen duidelijkheid is. Zo is nog geen zicht op een bedrijventerrein waar deze bedrijvigheid zich naartoe kan verplaatsen. Ook de tijdlijn is onduidelijk. Daarnaast zijn niet alle ondernemers voor de informatieavonden uitgenodigd.

Hierdoor worden een aantal van hen op informatieachterstand zijn gezet en deze onduidelijkheid gaat ten koste van het ondernemersklimaat vind de VVD fractie. Want hoe kun je duurzaam investeren in iets, waarvan je niet weet of je het binnen de gestelde periode kunt gebruiken. Denk aan investeringen in panden, inventaris, machines en  toekomstplannen in het algemeen: overnames, opvolging en uitbreiding.

Daarom heeft de fractie vragen gesteld aan het college en het ambtelijke apparaat hierover.

Vraag 1: Waarom is gekozen voor dit participatieproces, en vind het college dit passen bij deze doelgroep?

Vraag 2: Zijn er nog mogelijkheden om het participatieproces aan te passen zodat ondernemers meer betrokken zijn bij de ontwikkelingen die een enorme impact hebben op hun bedrijfsvoering?

Vraag 3: Op welke termijn verwacht het college met een tijdspad te kunnen komen die de ondernemers duidelijkheid moet geven?

Vraag 4: Is het college het met de VVD eens dat niet het verkrijgen van gronden en het maken van plannen voorrang moet hebben, maar het vinden van nieuwe geschikte locatie voor de bestaande ondernemers?

Vraag 5: Is het college het met de VVD eens dat de gemeente er alles aan gelegen is om deze ondernemers, en dus werkgelegenheid binnen de gemeente te houden?

Vraag 6: Tot slot: Is het college het met de VVD eens dat het budget dat nu uit de NPG-programma Hoogezand-Noord gehaald wordt wellicht nog nodig kan zijn bij het uitkopen, begeleiden en verhuizen van de bedrijven?

 

 

Deel naar jouw media!