Vrijwilligers zetten zich in voor Hellum

Op zaterdag 8 juli waren verschillende vrijwilligers bezig met het opruimen van alle bladeren en takken. Sinds 2022 verricht “Werkgroep Begraafplaats Hellum” vaste werkzaamheden rond de kerk, het monument, het dorpshuis en op de begraafplaats van Hellum. De vrijwilligers van de werkgroep zijn altijd opvallend trouw aanwezig en meedenkend bij het werk. De zaterdagen beginnen, in een gemoedelijke sfeer, om 09.00 uur en duren tot ca. 12.00 uur. Ze drinken samen koffie en sluiten af met een drankje. Er is veel hulp nodig. Iedereen die zich betrokken voelt bij het dorp en de kerk is van harte welkom om mee te helpen

“De heggen op de begraafplaats hebben extra aandacht nodig. Oude stronken zijn verwijderd en nieuwe beuken hegjes geplant. Ook is de slootkant van de heg gedeeltelijk gesnoeid. Bij het monument zijn, gedurende het jaar, bloemen geplant en is het groen onderhouden. Op initiatief van een vrijwilliger is de ruimte onder de toren gestoft, geverfd en gewit.” Aldus het bestuur van de werkgroep, bestaande uit Geert Timmer, Jan Pieter Visser en Trienneke Kroes.

“We willen graag alles netjes houden. En we doen het nu met een gezellige groep vrijwilligers, maar er vallen weleens mensen weg door ziekte of overlijden. Dan in het altijd fijn om wat extra mensen te hebben. Dus als mensen interesse hebben mogen ze altijd langs komen of contact met ons opnemen. We kunnen de mensen goed gebruiken.” vertelt Greet Visser

“Werkgroep Begraafplaats Hellum” is een samenwerking van de Protestante Gemeente “De Woldkerken, locatie Hellum” en de “Vereniging Dorpsbelangen Hellum”.
Het doel van de werkgroep is het “Met vrijwilligers onderhouden en verbeteren van de omgeving van de kerk, het dorpshuis en de begraafplaats”.

Deel naar jouw media!