VVD vraagt actie voor vaarroutes

De fractie van de VVD in Midden-Groningen heeft schriftelijke vragen ingediend bij de gemeente Midden-Groningen omtrent de staat van de vaarverbindingen in de regio. Met het naderende vaarseizoen in het vooruitzicht, wijst Marjolein Vulpes op de teleurstellende conditie van de vaarroutes, ondanks aanzienlijke overheidsinvesteringen in het verleden.

“Investeringen in de van turf naar toervaart vaarverbinding werden gedaan in 2005, met een bedrag van €15.500.000,- exclusief omzetbelasting,” aldus Vulpes. Hoewel verschillende werken werden uitgevoerd om de vaarroute te verbeteren, blijkt deze momenteel slechts geschikt voor kleinere vaartuigen zoals sloepen en kano’s, wat volgens Vulpes neerkomt op kapitaalvernietiging.

De VVD-fractie uit haar bezorgdheid over de staat van de vaarverbindingen en stelt twee essentiële vragen aan de gemeente. Allereerst, wie is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan? En indien het Waterschap deze taak draagt, dringt de fractie aan op actie om de vaarroutes zo snel mogelijk klaar te maken voor het aankomende vaarseizoen.

Met deze vragen hoopt de VVD-fractie de aandacht te vestigen op de noodzaak van maatregelen om de vaarroutes in Midden-Groningen weer tot hun recht te laten komen en een plezierige ervaring te bieden aan alle vaarliefhebbers.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl