Waarborgfonds ongevallen brandweer

De veiligheidsregio’s besluiten om in 2024 Stichting Waarborgfonds op te richten voor brandweermedewerkers. Het fonds moet dienen als laatste vangnet voor dienstongevallen waarbij de verzekeringsmaatschappijen geen dekking bieden. Tijdens de onlangs gehouden raadsvergadering, werd deelname aan het fonds unaniem goedgekeurd.

De ongevallenverzekeringen voor brandweermedewerkers staan onder druk. Dit is ten dele te wijten aan een verharding in het verzekeringsklimaat. Premies stijgen, het aantal aanbieders neemt af en voorwaarden versoberen.

De druk op de dekking leidt op landelijk niveau tot de oprichting van de Stichting Waarborgfonds. Het betreft een laatste vangnet. wethouder Drenth van de gemeente Midden-Groningen gaf aan dat er sinds 2014 negen ongevallen hebben plaatsgevonden waarbij de verzekering geen dekking bood. Naast het fonds wordt er een expertisebureau opgericht dat veiligheidsregio’s zal adviseren bij de aankoop van collectieve verzekeringen. Gemeenten worden verzocht jaarlijks een bijdrage te leveren aan het fonds. Deelname aan het fonds is vrijwillig. De bedoeling is dat het fonds per 2024 werkzaam is.

Deelname aan het expertisebureau is met het oog op landelijke samenhang wel verplicht. Doordat het bureau ongevallenverzekeringen collectief kan aankopen kunnen de premies dalen. Het financiële voordeel dat hiermee wordt behaald gaat in de eerste plaats naar het fonds.

Deel naar jouw media!