Wagenborgen: op voeten en fietsen naar school-actie

Van 30 januari tot en met 3 februari wordt er op basisschool De Kronkelaar uit Wagenborgen ‘Op Voeten en Fietsen naar school-actie’ gehouden. Ken je het probleem? Zo tussen 08.00 uur en 08.15 uur en als de kinderen ’s middags naar huis komen: een onoverzichtelijke mengeling van voetgangers, fietsers en auto’s. Doordat er ouders zijn die hun kind(eren) met de auto brengen en halen, wordt het er in de omgeving van de school en op de schoolhuisroute niet verkeersveiliger op. Dit kan voor andere ouders weer een reden zijn om de kinderen ook met de auto te brengen en te halen, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat.

Verkeersouders Alex Bathoorn en Silvia Kaslander willen het belang van fietsend of lopend brengen en halen nog eens onder de aandacht brengen. Juist om alle kinderen elke dag weer veilig thuis te laten komen. Een andere reden is de ontwikkeling van kinderen. De sociale ontwikkeling krijgt een boost met zelf doen. Lopend of op de fiets leren kinderen hun omgeving kennen en om te gaan met verschillende situaties, die zich onderweg voordoen. Ook kunnen zij eerder zelfstandig naar vriendjes, sport of speeltuin. Kinderen die vaak in de auto zitten en weinig zelfstandig buiten zijn, hebben bovendien een slechtere conditie en vertonen een achterstand in de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht en van de grove en fijne motoriek. Allemaal redenen waarom de verkeersouders er voor gekozen hebben om in de periode van 30 januari tot en met 3 februari mee te doen aan de Veilig Verkeer Nederland actie ‘Op voeten en fietsen naar school’. De kinderen van groepen 1 t/m 8 kunnen gedurende 5 dagen stickers sparen voor elke dag dat zij lopend of fietsen naar school komen. Na afloop van de actie worden alle stickerkaarten verzameld. Er worden wisselbekers (van karton) uitgereikt aan de groep met de meeste stickers. Er is een beker voor zowel onder als bovenbouw. Tussendoor krijgen de leerlingen ook de kans om extra stickers te verdienen. één van die momenten is vandaag op maandag 30 januari. Basisschool De Kronkelaar startte deze schooldag met een fietsversierdag. Leerlingen konden het hele weekend druk bezig met het versieren van hun fiets. Alle fietsen werden op het Fietsplein netjes uitgestald, na de jury de fietsen had beoordeeld werden er stickers uitgedeeld. Foto’s: Mark Heikens – 112Wagenborgen.eu