Werkbezoek Voedselbank PVDA

De fractie van de PvdA heeft de afgelopen recesperiode gebruikt voor het afleggen van een aantal werkbezoeken. Zo heeft ze ook de Voedselbank van Midden-Groningen bezocht. Tijdens dat bezoek is wederom gebleken dat het werk van de Voedselbank in een belangrijke behoefte voorziet. De Voedselbank krijgt jaarlijks een subsidie van de gemeente. Bij het bezoek werd duidelijk dat de gemeente voor 2023 niet de gevraagde subsidie bijdrage heeft gegeven, maar een substantieel lager bedrag. Over het verschil is bij de Voedselbank niet duidelijk of dat nu nog wel of niet komt.

Tijdens het bezoek zijn een aantal zaken opgevallen. Zo stonden tijdens het afhalen van de pakketten, de cliënten van de voedselbank in weer en wind buiten te wachten. De tent die door de mensen van de voedselbank voor dat doel is neergezet, is al voor de tweede keer kapotgewaaid. Ook bleek de vrachtauto van de voedselbank aan het eind van haar leven te zijn en zal deze niet lang meer meegaan. De Voedselbank kan de kosten voor vervanging niet zelf dragen. Verder zijn de kosten voor energie enorm gestegen en drukken die op de begroting van de voedselbank.

De fractie van PvdA zal op 9 maart, tijdens de raadsvergadering een motie indienen, waarin ze vraagt aan het college om te zorgen voor meer financiële ondersteuning voor het werk van de Voedselbank, te ondersteunen bij de vervanging van de overkapping voor een degelijke overkapping en te helpen bij de vervanging van de vrachtauto van de voedselbank.

 

Deel naar jouw media!