Zorgen om Tivoli terrein Siddeburen

Dorpsbelangen Siddeburen heeft haar bezorgdheid geuit over de situatie rond het Tivoli-terrein in Siddeburen. Ondanks dat er plannen zijn voor woningbouw, is er na de sloop van het gebouw in 2016, nog niet gebouwd.

“Het terrein ligt er al jaren verlaten bij en we hebben tot op heden geen enkele reactie meer ontvangen van de betrokken ontwikkelaar, over de invulling van het perceel,’’ zegt Nico Marinus van Dorpsbelangen Siddeburen. Tivoli was ooit een iconisch uitgaanscentrum in de jaren zestig en zeventig, dat elk weekend honderden feestgangers uit de hele provincie naar de glazen dansvloer in Siddeburen trok. Maar in 2006 verliet de laatste vereniging, kegelclub Tivoli, het gebouw en kwam er een einde aan het tijdperk van feesten en dineren. Sindsdien is het terrein van Tivoli onderwerp geweest van verschillende ontwikkelingen en gesprekken. Op 20 december 2010 werd een sloopvergunning verleend voor het pand, gevolgd door een vergunning voor de bouw van drie 2-onder-een-kapwoningen op het perceel op 19 februari 2012. In de daaropvolgende jaren vonden vanuit de gemeente diverse gesprekken plaats met de eigenaar, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Het handhavingstraject dat vanuit de gemeente in 2016 werd gestart, resulteerde uiteindelijk in de sloop van het pand. Na de sloop kwam het terrein braak te liggen. “Het perceel is af en toe nog bij ons in beeld geweest vanwege de staat van onderhoud en het illegaal dumpen van afval door mensen uit de omgeving,” aldus de gemeente.

Op dit moment wordt het gebied gedomineerd door torenhoge bramenstruiken. Bewoners langs de Eideweg zouden het liefst zien dat er betaalbare huurwoningen voor jongeren worden gebouwd. “En dan het liefst voor jongeren uit ons eigen dorp.”

Marinus, van Dorpsbelangen Siddeburen, benadrukt:” Tot vorig jaar hebben we contact gehad met de aannemer en actief schetsen gemaakt voor zes nieuwe geschakelde huizen. Daarna ben ik persoonlijk met de architect naar de aannemer gegaan om de verdere ontwikkeling te bespreken. Na die ontmoeting werd het echter stil.”

De situatie met betrekking tot het penseel blijft onduidelijk. De gemeente Midden-Groningen vindt het terrein een geschikte locatie voor nieuwbouw en is recentelijk in gesprek gegaan met Slomp/Condor B.V., eigenaar van het penseel, hierover.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl