Zuidbroek: GB reageert op asielzoekers

Naar aanleiding van plaatsen van asielzoekers door het COA bij Van der Valk in Zuidbroek, is Gemeentebelangen Midden-Groningen met een reactie gekomen:

Het gaat hier om een noodopvang ter overbrugging van 6 maanden met verlenging van 1x 6 maanden, dus hooguit 1 jaar. Een overbrugging zodat Den Haag haar asielbeleid en opvang oporde kan brengen.

De fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen (GBMG) is samen met de gehele raad, donderdag in de vroege avond vooraf aan de commissievergadering, op de hoogte gebracht van het collegebesluit over de noodopvang in Zuidbroek.

Weliswaar hebben er geen raadsberaadslagingen kunnen plaatsvinden maar zijn de gevoelens van de fractie GBMG vertolkt door de fractievoorzitter van GBMG, Jan Velthuis. In een eerder gehouden seniorenconvent zijn de fractievoorzitters van alle partijen geïnformeerd en geraadpleegd. De gevoelens van de raadsleden van GBMG en die van andere partijen zijn daarna meegenomen in de besluitvorming van het College.

Graag had de fractie van GBMG een structurele oplossing vanuit het Kabinet gezien. Echter, dit is niet het geval waardoor een overbrugging met noodopvang nodig is. Eenieder kent de beelden in Ter Apel welke mensonwaardig zijn en waarbij zelfs de hulporganisatie Artsen zonder grenzen betrokken is. In Zuidbroek wordt al twee keer per week opvang geboden en de Eurohal isin het vizier bij het COA. Het zou heel goed mogelijk zijn dat met de aankomende wetgeving het bestuur van Midden-Groningen gepasseerd wordt en dat we een zelfde situatie als in gemeente Tubbergen krijgen. ,,Dat is een scene die wij absoluut niet willen,, geeft fractievoorzitter Jan Velthuis aan.

Toen van der Valk groen licht had gegeven heeft het college direct voorwaarden voorgelegden zijn in gesprek gegaan met het ministerie en het COA. GBMG is tevreden dat het college in deze situatie zelf de regie heeft gepakten gehouden. Op deze manier wordt het overzicht gehouden enworden onzekerheden minimaal. Denk hierbij aan het opgekochte hotel in het dorp Albergen. De voorwaarden zijn geaccepteerd waardoor er:
– geen zogenoemde “veiligelanders” worden gehuisvest,
– 24 uur beveiliging op locatie is,
– 24 uur aanwezigheid is van marechaussee in Zuidbroek om de veiligheid te waarborgen
– maximaal 1 jaar noodopvang ter overbrugging wordt geboden
– er geïnvesteerd zal worden in de leefbaarheid van Zuidbroek.

Onder genoemde voorwaarden kan GBMG akkoord gaan met de overbrugging. Wij snappen dat een dergelijk besluit impact heeft. Zowel op omwonenden, betrokken organisaties bij de Eurohal, de middenstand en andere betrokkenen. Wij moeten er echter niet aan denken dat opvang onze gemeente opgelegd kan worden.

Tijdens de inloopavond voor inwoners van Zuidbroek en Noordbroek is de fractie van Gemeente Belangen Midden-Groningen aanwezig om uitleg te geven.

Deel naar jouw media!