Zuidbroek: Nieuwsbrief opvang Eurohal

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen heeft een nieuwsbrief gestuurd over de noodopvang van 500 asielzoekers in de Eurohal in Zuidbroek. Deze nieuwsbrief werd verspreid naar omwonenden in heel Zuidbroek, Noordbroek tot aan de Scheemderweg/Sappemeersterwegen en de Noordbroeksterstraat ten noorden van de A7.

Vragen en zorgen inwoners

In de brief wordt o.a. gesproken over de vragen en zorgen van  inwoners aan gemeente en COA, die ter sprake kwamen tijdens de gehouden inloopbijeenkomst op maandag 19 september jl.. Deze zullen alle aandacht krijgen, aldus Hoogendoorn

. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn er twijfels uitgesproken of de noodopvang toch niet langer dan 1 jaar zal duren. De verlenging na 1 jaar is uitgesloten. Midden-Groningen heeft ingestemd met deze tijdelijke opvanglocatie voor maximaal 1 jaar als overbrugging om het functioneren van de asielketen in Nederland te herstellen.

Veiligheid:

De gemeente wil dat de veiligheid in en buiten de opvanglocatie goed geregeld is. Op de locatie zelf is dat een verantwoordelijkheid van het COA, die daarvoor een bedrijf heeft ingehuurd. Er zijn voor Zuidbroek en omgeving 24 uur per dag 2 medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (KMar) actief om politietaken in Zuidbroek uit te voeren. In de praktijk zullen er dan ongeveer 8 medewerkers van de KMar in Zuidbroek werken die elkaar na een dienst zullen aflossen. Het accent voor het werk komt bij de marechaussees te liggen, maar uiteraard is ook de wijkagent aanspreekbaar en nauw betrokken bij Zuidbroek. Het is de bedoeling dat er een locatie in Zuidbroek komt voor de huisvesting van de marechaussees.

Asielzoekers uit Veilig landen:

Het is niet precies te voorspellen uit welke landen de toekomstige bewoners van de noodopvang in de Eurohal komen. Midden-Groningen wil graag een stabiele en samenhangende groep. Tijdens de inloopbijeenkomst is misschien een misverstand ontstaan. Er zou ook gezegd zijn dat er wel asielzoekers uit ‘veilige landen’ in de Eurohal worden ondergebracht. Dat is niet zo. De gemeente heeft in de overeenkomst met de staatssecretaris en het COA nadrukkelijk de afspraak vastgelegd, dat er geen asielzoekers zullen komen die afkomstig zijn uit landen die Nederland als veilig beschouwt. Uit ervaring blijkt dat een kleine groep asielzoekers uit veilige landen voor de meeste overlast zorgt in verschillende
asielzoekerscentra in Nederland. Deze overlast wil de burgemeester in Zuidbroek zoveel mogelijk voorkomen.

Komst eerste bewoners:

Wanneer de eerste bewoners zullen aankomen is nog niet bekend. Hoogendoorn hoopt dat er een goede band zal ontstaan tussen de bewoners van de noodopvanglocatie en de inwoners van Zuidbroek, net zoals dat in Kolham eerder het geval was

Spreekuur:

Om de blijvende betrokkenheid van het gemeentebestuur te laten zien, zullen dorpswethouder Patricia Nieland en  Burgemeester Hoogendoorn eenmaal per maand spreekuur houden in De Broeckhof in Noorbroek. Hierover volgt later meer informatie.

 

Deel naar jouw media!