Zuidbroek: VVD reageert op asielzoekers

Naar aanleiding van plaatsen van 500 asielzoekers door het COA bij Van der Valk in Zuidbroek, is de VVD Midden-Groningen met een reactie gekomen:

Aangezien de locatie van der Valk in Zuidbroek al in gebruik was voor uiterste noodgevallen (op de locatie in Zuidbroek worden al maximaal  drie keer per week asielzoekers vanuit de locatie Ter Apel opgevangen) met daarnaast de landelijke penibele situatie, waren wij niet verast door het verzoek van de Staatssecretaris om deze locatie in te zetten voor een langdurigere termijn. Wij willen benadrukken dat voor onze fractie betere regulatie van asielzoekers met in achtneming van het Dublin akkoord voorwaardelijk is. De situatie in Ter Apel toont wat ons betreft aan hoe onhoudbaar de huidige manier van de opvang en toelating van asielzoekers in Nederland is. Dit is uitdrukkelijk een taak van Den Haag.

Hoewel wij van mening zijn dat deze situatie structureel vanuit Den Haag opgelost moet worden door onder andere de toestroom van asielzoekers beter te reguleren, zijn wij ook niet blind voor de situatie in bij onze Groningse buren in Ter Apel. Uit loyaliteit met Ter Apel kunnen wij onder de strikte voorwaarden die er nu liggen instemmen met de komst van 500 asielzoekers in onze gemeente.

Daarbij zijn de voorwaarden essentieel! Geen veilige landers, veel aandacht voor de veiligheid van de asielzoekers maar zeker ook voor onze inwoners. Door de inzet van extra marechaussee die in het dorp Zuidbroek worden gevestigd en de maximale termijn van één jaar kunnen wij akkoord gaan. Daarnaast willen wij maandelijks de situatie monitoren wat de stand van zaken is zodat ingegrepen kan worden op ongewenste ontwikkelingen. Veilige en humane opvang is wat ons betreft essentieel. Wij zullen ook niet instemmen met de verlenging van deze termijn. Naar onze mening lost onze provincie dit asielprobleem al ruim boven haar doelstelling op. Wij verwachten dan ook dat de rest van Nederland bijspringt. Want de asielproblemen zijn niet het probleem van de provincie Groningen maar van Den Haag.

Evenals andere partijen zullen wij maandagavond ook aanwezig zijn bij de voorlichtingsavond in de Broeckhof.

Deel naar jouw media!