Start van woningcoöperatie Siddeburen

Op 6 november 2023 werd er in Multifunctioneel Centrum in Siddeburen officieel een handtekening gezet onder de akte van de woningcoöperatie. Met deze woningcoöperatie willen de bestuursleden bestaande uit Rieks Spandauw, Jacob Poort, Petra Kemper en Roelf Koops de leefbaarheid in Siddeburen bevorderen. De planning is om de oude Rutger Kopland-school en de voormalige kinderopvang Olleke Bolleke om te bouwen tot sociale huurwoningen.

“Er is echt een ernstig te kort aan huurwoningen in Siddeburen, veel jongeren kunnen geen woning krijgen terwijl ze juist in Siddeburen willen blijven. Dat baat ons ernstig zorgen en daarom zijn we dit initiatief gestart” verklaart Petra Kemper, die de rol als penningmeester op haar zal nemen.  “Het is dus een investeringscoöperatie. We gaan uit van een verwacht rendement van 4 procent. Maar wij kunnen niet alleen van de leden deze huurwoningen financieel mogelijk maken, we zijn ook afhankelijk van vreemd kapitaal die we doormiddel van externe partijen moeten verkrijgen. Dat is de taak van het bestuur, om al die aspecten te onderzoeken en te realiseren” vertelt Roelf Koops, sociaal aspect van de coöperatie.

De komende tijd gaat het bestuur vergaderen over de aanpak van de coöperatie. Eerst moeten alle formele en praktische zaken geregeld worden en daarna gaan ze kijken met welke partijen ze in zee zullen gaan en welke investeringen daarvoor nodig zullen zijn. De coöperatie zal zich volledig inzetten om de leefbaarheid in Siddeburen te bevorderen.

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email