Centrumregeling Veilig Thuis Groningen

Veilig Thuis Groningen (VTG), het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de Provincie Groningen, wordt voortaan bestuurd aan de hand van een centrumregeling tussen de tien Groningse gemeenten.

Het Dagelijks Bestuur Publiek Gezondheid & Zorg en het bestuurlijk OOGO (DB PG&Z en bOOGO) hebben in 2021 opdracht gegeven om met verbetervoorstellen te komen voor het bestuur van VTG. Er werd aangestuurd op een versterking van de rol van gemeenten als gezamenlijke opdrachtgever en een betere ambtelijke samenwerking. Zodoende hebben de gemeenten besloten om een gezamenlijke regeling te treffen. In de centrumregeling staan onder andere afspraken over het subsidieverleningsproces, verantwoording en de overlegstructuur.

Sinds 2015 verlenen de tien Groningse gemeenten gezamenlijk subsidie aan VTG. Het gaat om een ruim 3 miljoen euro vanuit de gemeenten, naast ruim 3 miljoen euro aan rijksbijdragen (DUVO). Er zijn geen zienswijzen ingediend door de betreffende gemeenteraden. Als alle gemeenteraden tijdig toestemming verlenen voor het aangaan van de centrumregeling, dan kan deze per 1 januari 2024 in werking treden.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor Veilig Thuis. Er zijn in Nederland 26 regionale Veilig Thuis organisaties.

 

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email