Hoogezand: Plaatsvervangende commissieleden benoemd

Tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 30 juni, in de raadzaal van het gemeentehuis in Hoogezand zijn als plaatsvervangend commissieleden benoemd: de heer T. van Rosmalen voor de fractie van Boer & Burger Partij en de heer M. Versluis voor de VVD. Een plaatsvervangend commissielid mag namens de fractie zitting nemen in de raadscommissie. Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de plaatsvervangende leden van de raadscommissie in de vergadering, in handen van de voorzitter, de heer Hoogendoorn de eed verklaring en belofte af.

Na het afleggen van de eed of belofte zijn de heren officieel in functie als plaatsvervangend commissielid van de gemeente Midden-Groningen.

Deel naar jouw media!