Samenspelen voor alle kinderen

De organisaties het Gehandicapte Kind, Samen Speel Fonds en Jantje Beton hebben een brief ingediend bij de gemeente om te pleiten voor zogenoemde ‘samenspeelplekken’. Dit zijn speelplekken die ook toegankelijk zijn voor kinderen met een fysieke beperking. Het Samen Speel Fonds stelt als doel dat er in 2025 in elke gemeente tenminste één speelplek is waar kinderen mét en zonder lichamelijke beperking samen kunnen spelen.

Samenspeelakkoord

In 2019 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het Samenspeelakkoord ondertekend. Het akkoord is geïnitieerd door 14 maatschappelijke en overheidsorganisaties en streeft ernaar een speelcultuur te stimuleren die ook toegankelijk is voor kinderen met een beperking.

Deels is dit een praktische uitdaging. Negen van de tien speelplaatsen zouden moeilijk toegankelijk zijn voor deze doelgroep. Dit geldt voor openbare speelplekken, maar ook voor scholen en kinderopvanglocaties. Vormen van speciaal onderwijs en een beschermende opvoeding leiden er daarnaast ook toe dat kinderen met een beperking veelal gescheiden van de samenleving opgroeien en ‘onbekend maakt onbemind’ stelt het akkoord. Voor meer dan 100 duizend kinderen in Nederland zou het samen spelen niet vanzelfsprekend zijn.

In het akkoord hebben alle betrokken partijen een eigen doel opgesteld om mogelijkheden tot samenspelen voor deze groep te verbeteren.

 

 

Deel naar jouw media!