Toekomst voor mijn kind

‘Mijn kind gaat naar de middelbare school’ is een project van ITTA UvA, Nieuwe Veste, Bibliotheek Hoogezand en Cultuur in Harmonie. In het project ontwikkelen ze, samen met scholen en ouders, ouderbijeenkomsten voor anderstalige ouders met kinderen in groep 7. In deze bijeenkomsten willen ze hen extra ondersteuning bieden in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Hoe gaan ze een school kiezen voor hun kind, zodat hun kind een goede toekomst krijgt.

De cursus is een groepstraining. Op deze manier kunnen deelnemers leren van en met elkaar. Ouders ervaren dat ze niet de enige zijn die moeite hebben met het opvoeden van hun kind, in twee culturen of de taal. Ze vinden herkenning bij elkaar, delen ervaringen en wisselen tips uit, zodat ze de Nederlandse schoolsysteem beter begrijpen. Wat is bijvoorbeeld een doorstoomtoets of wat  houdt een schooladvies precies in. Dit wordt middels de bijeenkomsten goed uitgelegd.

“De bibliotheek van Midden-Groningen is op een bepaalde basis geselecteerd om de pilot te mogen doen; onder andere vanwege de aanwezigheid van professionals en een geschikte ruimte. De doelgroep die zij bereiken hebben vaak een rugzakje; ze komen uit oorlogsgebieden en hebben cultuurverschillen. Daarnaast hebben de mensen vaak taalachterstanden en moeite met het begrijpen van het Nederlandse onderwijssysteem. Wij hebben als doel om deze mensen te informeren en daarmee te zorgen dat deze mensen makkelijker deel kunnen nemen aan de huidige samenleving.” vertelt Anahid Salim van Kwartier Zorg en Welzijn.

Op 25 mei was de eerste bijeenkomst in de Bibliotheek in Hoogezand. Op 22 juni om 10.00 uur zal er in de Bibliotheek in Hoogezand een vervolg bijeenkomst zijn. Op 21 juni om 9.00 uur is er een bijeenkomst in het Maatschappelijk Activiteitencentrum in Muntendam.

Deel naar jouw media!