Verduurzaming ruim 700 woningen Hoogezand

Ruim 700 woningen in Hoogezand zullen worden verduurzaamd in de periode tot 2030 met financiële ondersteuning uit het Volkshuisvestingsfonds.

Het Volkshuisvestingsfonds is een landelijk fonds dat is bedoeld om koopwoningen in de meest kwetsbare gebieden te verduurzamen. Het stedelijke gebied van Hoogezand-Sappemeer kent relatief veel woningen die niet voldoen aan de hedendaagse bouwnormen of in slechte staat verkeren.

Om in aanmerking te komen voor een ondersteuning vanuit het fonds moet een woning aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het onder andere een grondgebonden woning zijn, gebouwd zijn voor 1992 en een WOZ-waarde hebben van minder dan 170 duizend euro.

In de betreffende postcodes in Hoogezand waarvoor ondersteuning is aangevraagd heeft gemiddeld een kwart van de huishoudens een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Nu de energieprijzen zijn gestegen ontstaan er bij huishoudens financiële problemen en komt energievoorziening onder druk te staan. Door de woningen te verduurzamen wil de gemeente onder andere energiearmoede tegengaan. Ook zal hiermee de WOZ-waarde van de woningen stijgen.

De gemeente heeft in 2021 een bedrag van ruim 15 miljoen euro gereserveerd voor de verduurzaming van de woningen, waarvan ruim 11 miljoen euro uit het fonds komt. Voor 80% van de woningen is het streven label B en voor de overige 20% het label A+.

Deel naar jouw media!