Hoogezand: Inrichting openbaar gebied Stadshart

De bouw van de eerste woningen aan beide zijden van de Erasmusweg in het stadshart van Hoogezand verloopt voorspoedig en nadert de afronding. De gemeente Midden-Groningen en Geveke Bouw en Ontwikkeling gaan daarom beginnen om het openbare gebied in zijn definitieve vorm in te richten, ook wel het woonrijp maken genoemd. Het werkgebied omvat de Kerkstraat, de Erasmusweg en de Atlantakade.

Wethouder Jan Jakob Boersma is content met de voortgang van het project: “Nu ook het openbare gebied vorm gaat krijgen, ontstaat er pas echt een compleet woongebied in het stadshart van Hoogezand en dan kunnen de eerste nieuwe bewoners in hun woningen terecht. De afronding komt in zicht.”

Aannemersbedrijf Koen Meijer gaat in het vierde kwartaal van 2020 en in 2021 in 5 fases het openbare gebied aanpakken. De Atlantakade (fase A), het gedeelte tussen het spoor en de nieuwbouw (fase B) en de Kerkstraat tussen het spoor en de Erasmusweg (fase C) zijn in 2020 aan de beurt. De voorziening voor de opvang van regenwater van de nieuwbouw ten zuiden van de Erasmusweg (fase D) en de Kerkstraat tussen de Erasmusweg en de Burgemeester Van Roijenstraat Oost (fase E) komen in 2021 aan bod.

Concreet bestaan de werkzaamheden uit: •De aanleg van een nieuw fietspad op de Atlantakade, vanaf de spoortunnel tot aan de Tussenhof met voorrangsoversteek over de Erasmusweg (fase A).
•De aanleg van voorzieningen voor de opvang van regenwater van de nieuwbouw (fase B en D)
•Het herindelen van langsparkeerplaatsen, trottoirs en plantvakken met laag groen en bomen langs de Erasmusweg en Kerkstraat (fase C en E).

Ten noorden van het spoor is een locatie ingericht voor de opslag van bouwmaterialen en een bouwkeet. De aannemer informeert de omwonenden tweewekelijks over de voortgang en de eventuele hinder door de werkzaamheden.

Verkeersmaatregelen
Het doorgaande verkeer over de Atlantakade, Erasmusweg en Kerkstraat zal enige hinder gaan ondervinden van de werkzaamheden. Vanaf 28 september tot medio december 2020 wordt de spoortunnel in de Atlantakade voor al het verkeer afgesloten. Daarna is spoortunnel weer toegankelijk, maar dan alleen voor fietsers en voetgangers. In het weekend van 31 oktober en 1 november zal de Kerkstraat, tussen de Erasmusweg en het spoor, voor al het verkeer (uitgezonderd fietsers en voetgangers) worden afgesloten.

 

 

 

Deel naar jouw media!