Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Hoogezand: Uitreiking 4 Koninklijke Onderscheidingen

Vanochtend om 11 uur heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn de laatste vier Koninklijke Onderscheidingen van de uitgestelde lintjesregen uitgereikt. In hotel Faber in Hoogezand overhandigde burgemeester Hoogendoorn het lintje aan de gedecoreerden, waarna hij de mogelijkheid bood aan de partner of familielid van de gedecoreerde om deze op te spelden. De burgemeester mocht dit niet zelf doen, vanwege de regel om anderhalve meter afstand te houden. Alle vier gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De lintjesregen kon op 24 april 2020 niet doorgaan wegens de toen geldende coronamaatregelen. Op 3 juli 2020 werd de lintjesregen alsnog gehouden maar helaas konden toen vier van de elf gedecoreerden er niet bij aanwezig zijn. Met deze laatste uitreiking hebben alle elf gedecoreerden van Midden-Groningen hun Koninklijke Onderscheiding bij Algemene Gelegenheid ontvangen.

Overzicht gedecoreerden en hun verdiensten

Mevrouw J. (Joke) Holtrust is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is 65 jaar en komt uit Scharmer.

Verdiensten van mevrouw Holtrust:
Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw Holtrust heeft onder meer een belangrijke bijdrage geleverd aan de rouw- en verliesbegeleiding van leerlingen van het Alfa-college Stichting Christelijk ROC Noord- en Oost-Nederland als pastor van dat college. Ze heeft leerlingen en hun ouders ondersteund als zij die hulp nodig hadden. Ook heeft zij gezorgd voor de werving van fondsen om scholieren met onvoldoende financiële middelen toch mee te kunnen laten doen aan activiteiten.”

Mevrouw Holtrust ontvangt haar onderscheiding vooral voor haar verdiensten vanuit haar hoofdfunctie. Ze is tot haar pensionering in 2018 werkzaam geweest als pastor bij het Alfa-college Stichting Christelijk ROC Noord- en Oost-Nederland, waar zij samen met een psychosociaal therapeut met het specialisme rouw en traumatisch verliestrainingen, werkboeken en trainingen ontwikkelde over rouw- en verliesbegeleiding voor leerlingen en medewerkers, vanuit de Stichting Maatwerk Lifestream. Die worden nog steeds op de school gehanteerd.
Daarnaast heeft zij zich ingezet voor leerlingen en hun ouders die hulp en/of ondersteuning nodig hadden, zoals bij de aanvraag van verblijfsvergunningen. Daarnaast heeft zij gezorgd voor de werving van fondsen om scholieren met onvoldoende financiële middelen toch te kunnen laten meedoen aan activiteiten en heeft zij het thema diversiteit handen en voeten gegeven en de Diversity Day opgezet, waarmee de school was genomineerd voor de Groningse Diversiteitsprijs 2018.
Naast haar werk zijn haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten: pleegouder bij de William Schikker Groep (ze heeft 13 jaar de volledige zorg over twee kinderen gehad) en als vrijwilliger bij Ilmarinen, een organisatie voor mensen met een beperking. Ze heeft daar bijgedragen aan de ontwikkeling van het programma, het beleid van de kinderopvang en heeft zich ingezet voor de invulling van de zorgplannen voor de bewoners.

Mevrouw H. (Ria) Hess Busselaar-Bieleveld is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is 72 jaar en komt uit Hoogezand.

Verdiensten van mevrouw Hess Busselaar-Bieleveld:
Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw Hess Busselaar-Bieleveld is onderscheiden omdat ze al jaren als vrijwilliger zorgt dat mensen met een beperking van een fijne zorgvakantie kunnen genieten. Dit deed ze voor het Rode Kruis en Stichting Het Vakantiehuis. Daarnaast is ze collectecoördinator voor verschillende fondsen en collecteert zelf ook nog steeds voor zes goede doelen.”

Ze werkte tot 2012 bij het schoonmaakbedrijf Hago. Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

2005 – 2018 Vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Hoogezand-Sappemeer. Ze regelde de aanvragen voor een zorgvakantie van mensen met een beperking. Daarnaast was zij gastvrouw in de zorghotels Zorgvliedt en De Valkenberg en verzorgde zij mede de excursies en de Indonesische themavakanties. Tevens was zij enkele jaren collectecoördinator.
2004 -heden
Vrijwilliger bij de bloedbank te Hoogezand als gastvrouw
2005 -heden
Collectecoördinator en collectant voor het Prinses Beatrix Spierfonds in Hoogezand-Sappemeer.
2014 -heden
Vrijwilliger bij het Epilepsiefonds te Hoogezand-Sappemeer. Ze is daar collectecoördinator en regiohoofd Noord en Oost Groningen, leidt de collecte in dertien plaatsen en beheert veertig collectepunten.
2014 -heden
Vrijwilliger bij het Nationaal Ouderenfonds, afdeling Hoogezand e.o. Ze organiseert mede het kerstdiner en zorgt voor het samenstellen van de kerstpakketten.
2015 -heden
Vrijwilliger bij de Stichting Mooiste Contact Fonds, onderdeel van KPN. Ze werft deelnemers voor de activiteiten en zorgt voor het vervoer.
2017 -heden
Vrijwilligers bij de Stichting Het Vakantiehuis te Doorn. Ze zorgt voor de vakantieaanvragen van mensen met een beperking.
2018 -heden
Vrijwilliger bij de Stichting Vier het Leven te Hoogezand. Ze promoot culturele uitstapjes onder eenzame ouderen.

Daarnaast is ze collectant voor het Diabetesfonds, de Hartstichting, het KWF, het Longfonds, Alzheimer Nederland en de Hersenstichting.


De heer H. (Henk) de Haan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 63 jaar (bij de uitreiking op 9 september is hij inmiddels 64 jaar geworden) en komt uit Hellum.

Verdiensten van de heer De Haan:
Burgemeester Hoogendoorn: “De heer De Haan heeft de Koninklijke Onderscheiding gekregen onder andere omdat hij al bijna veertig jaar groepsleider en trainer is bij de scouting Fraeylema in Slochteren. Daarnaast zet hij zich al vele jaren in voor de Vereniging Dorpsbelangen in Hellum en de Activiteitencommissie Hellum en draagt zo bij aan de leefbaarheid en saamhorigheid van het dorp.”

Hij is agrarisch ondernemer in Hellum. Zijn verdere verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1981 -heden Vrijwilliger bij, bestuurslid en voorzitter (sinds 2010) van de Scouting Fraeylema te Slochteren. Hij is daar groepsleider en trainer en begeleidt met name de jongere groepsleiders. Daarnaast is hij penningmeester voor het Noordelijk Pinksterkamp voor scoutinggroepen uit Noord-Nederland.
1990 -heden Voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Hellum. De vereniging zet zich in voor de leefbaarheid en saamhorigheid van het dorp. Hij zette zich in o.a. voor de realisatie van een fietspad en stelt zijn personeel en materieel kosteloos ter beschikking voor bijvoorbeeld het plaatsen van een picknickbank en de dorpskerstboom. Daarnaast coördineert hij de inzameling van het oud papier.
1994 -heden
Vrijwilliger bij de Activiteiten Commissie Hellum. Hij organiseert mede activiteiten zoals dorpsfeesten, de Sinterklaasintocht en Koningsdag.
1998 – 2010
Voorzitter van de Stichting Haansvaart te Hellum. Hij zette zich in voor het verkrijgen van de monumentstatus voor de Haanssluis en de restauratie hiervan.
2013 -heden
Vrijwilliger bij de werkgroep Helmster Ommetje. Hij realiseerde de wandelroute en draagt zorg voor het onderhoud.

De heer J. (Jacob) Roggema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 73 jaar en komt uit Slochteren.

Verdiensten van de heer Roggema:
Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Roggema is jaren actief geweest in en voor het GPV en de ChristenUnie. Hij was onder andere bestuurslid van het GPV Slochteren, Provinciale Statenlid en van het landelijk bestuur (Generale Verbondsraad) van het GPV. Daarnaast is hij als vrijwilliger betrokken bij diverse activiteiten voor zijn dorp en kerk. Zo heeft hij afgelopen jaar de scholen en inwoners van Schildwolde en Slochteren gemobiliseerd om 75 jaar vrijheid te vieren via de christelijke Oranjevereniging en is hij al jaren vrijwilliger bij de Kandelaarkerk in Schildwolde.”

De heer Roggema was tot juli 2016 relatiebeheerder en accountmanager bij Harryvan. Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1982 – 1990, 2019 – heden Lid van de christelijke Oranjevereniging. Tot 1990 organiseerde hij verschillende activiteiten voor schoolgaande kinderen. Sinds 2019 zet hij zich in door het mobiliseren van scholen en inwoners van Slochteren en Schildwolde om samen 75 jaar vrijheid te vieren.
1985 – 2008 Actief voor de GPV: hij was bestuurslid van GPV Slochteren, lid van de Generale Verbondsraad, campagneleider van de verkiezingscampagnes Tweede Kamer en Provinciale Staten, Provinciale Statenlid en fractiemedewerker van GPV Slochteren.
2005 -heden Vrijwilliger bij de Kandelaarkerk (GKv) te Schildwolde. Hij geeft begeleiding aan mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Waar nodig treedt hij ook voor hen op als belangenbehartiger bij organisaties en gemeentelijke instellingen. Daarnaast heeft hij in de afgelopen jaren leiding gegeven aan beleidsvorming voor het jeugdwerk en het ouderenwerk binnen de kerkelijke gemeente.
2012 -heden Vrijwilliger bij de Dak- en Thuislozenopvang en bij Bij Bosshardt, Leger des Heils Noord. Hij zet zich in door boodschappen te doen en te koken. Hij verzorgt eens per week maaltijden voor bezoekers, en voert gesprekken met dak- en thuislozen.
2012 -heden
Vrijwilliger bij het UMCG (gastheer op zondag, mensen naar kerkdiensten begeleiden).

Alle gedecoreerden met burgemeester Hoogendoorn:

 

Deel naar jouw media!