Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Lasten en lusten windpark N33 niet in evenwicht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Deze week is het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Verdeling onder Hoogspanning’ verschenen. Dit rapport laat volgens de colleges van Midden-Groningen, Oldambt en Veendam zien dat het provinciale bestuur nauwelijks oog heeft gehad voor de belangen van de bewoners rondom het windpark N33. In een brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van Groningen stellen zij, dat de verhouding tussen de lusten en de lasten volstrekt zoek is. De colleges vinden het o.a. een morele plicht van de provincie om de nadelen voor de omgeving rondom het windpark te compenseren met echte verbeteringen voor de inwoners.

Ook zijn de colleges geschrokken van de doorrekening van beide onderzochte windparken. Er is sprake van een wanverhouding, mede veroorzaakt door de grote bedragen aan SDE+ subsidie. De lusten lijken in grote omvang vooral eenzijdig terecht te komen. Dat alles maakt dat de verdeling tussen lusten en lasten meer in evenwicht gebracht moet worden. De gemeenten zijn al ruim een jaar met de provincie Groningen in gesprek om nadere afspraken te maken over vormen van compensatie en financiële participatie. Bij de Drentse windparken hebben het Rijk en de provincie Drenthe al hun verantwoordelijkheid daarvoor genomen. Het rekenkamerrapport laat helder zien dat er alles voor te zeggen is dat ten behoeve van windpark N33 het Rijk en de provincie Groningen op dezelfde wijze optrekken.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter