Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Siddebuurster Veen: Petitie naar 2e kamer

Bewoners van het “Siddebuurster Veen”(Eideweg-Veenweg-Veendijk-Volmachtenweg- Hondswarf), hebben hun krachten gebundeld inzake de trage afhandeling van de morele en de immateriële schade die zij ondervinden door Mijnbouwschade. Dit heeft geresulteerd in het vormen van een bestuur die bestaat uit de volgende personen; Roel de Vries(vz)- Willem Reilink(vice vz)- Kees Kemper(secr) en Theo Bekking(lid). Het bestuur is bij de bewoners op bezoek geweest om een inventarisatie te maken van hun bevindingen.

Een grote meerderheid nl. 95 % hebben hun handtekening gezet onder een petitie die toegevoegd is aan een brief die verstuurd is naar; de voorzitter van 2e kamer der Staten Generaal, Provinciale Staten, Gemeente Midden-Groningen, Groninger Bodem Beweging, Groninger Gas Beraad, Stut en Steun en Onafhankelijke Raadsman. In de brief heeft men hun ongenoegen over de afhandeling kenbaar gemaakt. De organisatie ook wel “de Veengroep “genoemd heeft zich aangesloten bij “Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Voor Uit “ daarin heeft hun secretaris zitting als adviseur voor Siddeburen.

Afgelopen vrijdag is een afvaardiging van het Groninger Gasberaad en Stut en Steun bij hun op bezoek geweest om over verschillende zaken te spreken.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter