Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Kolham: McDonald’s op Bedrijvenpark Rengers

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

McDonald’s wil een restaurant met een McCafé openen op het Bedrijvenpark Rengers in Kolham. Op het zuidelijke deel van het park is een tankstation voorzien.

Beide functies passen op dit moment niet in het geldende bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft de formele ontwerpfase doorlopen. De ingediende zienswijzen zorgen niet voor grote wijzigingen. Er zijn 7 formele zienswijzen ingediend. Er is bewust ruim de tijd genomen voor overleg met en inbreng van omwonenden en andere betrokkenen, onder andere tijdens bijeenkomsten en een excursie.

Het college van B&W heeft op 21 januari besloten om het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. De raadscommissie zal dit onderwerp naar verwachting op 13 februari behandelen. Een besluit door de gemeenteraad wordt op 27 februari verwacht.

Verschillende indieners vinden de mast van 40 meter te hoog en zijn bang voor hinder van het licht. McDonald’s heeft nogmaals kritisch gekeken naar de hoogte van de reclamemast en de grootte van de reclame-uiting. De hoogte van de mast is nodig om de wegverkeersgebruikers op tijd te wijzen op de McDonald’s, zodat de afrit veilig kan worden genomen. Wel wordt het oppervlak van de reclame-uiting verkleind van 67 naar 45 vierkante meter.

Ook maken verschillende indieners zich zorgen over de verkeersafwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat de verkeerstoename bij de komst van een McDonald’s en een tankstation acceptabel is en in de huidige situatie prima kan worden verwerkt. Daarbij is ook gekeken naar het effect van het verkeer op de aansluiting van Hoogezand op de Rijksweg A7 bij de Knijpsbrug. Het heeft een kleine invloed op de doorstroming rondom de Knijpsbrug.

Daarnaast zijn er zorgen over mogelijk zwerfafval. De gemeente en McDonald’s hebben een intentieovereenkomst gesloten als de start van een gezamenlijke inzet om zwerfafval te voorkomen en tegen te gaan, en de gezondheid te stimuleren.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter