Midden-Groningen: Vragen VVD aanleg glasvezel

Marjolein Vulpes van de VVD Midden-Groningen heeft vragen gesteld aan het college, namens haar fractie, over de aanleg van glasvezel in de dorpen in de gemeente Midden-Groningen. Op dit moment zijn er in de  gemeente drie partijen bezig met het verwerven van voldoende klanten; ViberQ (dochter van Rodin),Delta en Caiway. Deze partijen houden een campagne in de dorpen, met huis aan huis bezoeken, flyers en brieven. De partij krijgt signalen van vereniging dorpsbelangen dat dit soms op een agressieve wijze gebeurd en dit zorgt voor onrust onder inwoners.
Voor een goede business case moeten de partijen voldoende deelname genereren en er bestaat op dit moment het risico dat geen van de drie partijen voldoende deelnemers krijgt. Wat betekent dit? Krijgen deze dorpen dan geen glasvezel? De VVD fractie vraagt of het college zicht heeft op de vraagbundeling en of het college de regie oppakt als er niet voldoende deelnemers zijn.

De verenigingen dorpsbelangen in de verschillende dorpen zijn op dit moment bezig met het in kaart brengen van de vraagbundeling. Volgens de VVD zijn niet allen toegerust op deze taak.  Is het mogelijk dat het college de verenigingen dorpsbelangen te ondersteunen bij deze taak?

 

Deel naar jouw media!