Petitie Dorpshuis Muntendam

De Raad heeft het besluit genomen, dat het kindcentrum op de locatie Ruitershorn wordt gebouwd, dat betekent dat er voor het dorpshuis De menterne, een ander plan nodig is. Het dorpshuis moet verduurzaamd en gerenoveerd worden: ‘We gaan met het dorp in gesprek over de aanpak, misschien is het ook wel een optie om een nieuw dorpshuis te bouwen. Als dat gebeurt, willen we ook graag weten, welke partijen van het dorpshuis gebruik gaan maken, daarover gaan we in gesprek met het dorp’, verteld Erik Drenth, Wethouder van Midden-Groningen.

Maria en Arnoud, inwoners van Muntendam, hebben het initiatief genomen om een petitie te starten voor het dorpshuis de Menterne: ‘Er is al een aantal jaren wat onrust in het dorp over het voorbestaan van de Menterne, om daar meer duidelijkheid over te krijgen zijn we een petitie gestart’, vertelt Maria. Maria heeft eerder een brief geschreven aan De Raad om de onrust in het dorp te verwoorden, aan de hand hiervan is de petitie opgezet. Het dorpshuis is enorm belangrijk voor de inwoners van Muntendam, vooral de ouderen hebben daar veel activiteiten samen, geeft Arnoud aan. ‘Ik vind het belangrijk voor een dorp dat er een dorpshuis staat, dat is de basis voor een leefbaar dorp’, aldus Arnoud.

De petitie is inmiddels door 2.055 mensen ondertekend, donderdag 22 februari is de petitie overhandigd aan de gemeente. Dit is een duidelijk signaal voor de gemeente en geeft aan dat het voor de mensen ontzettend belangrijk is. Wethouder Erik Drenth denkt dat ze samen met de bewoners tot een plan kunnen komen waar draagvlak voor is: ‘Er bestaan natuurlijk altijd verschillende meningen in een dorp en die willen wij allemaal horen. Deze meningen worden dan ook meegenomen bij het maken van een nieuw plan voor een dorpshuis’. Erik Drenth geeft aan dat er voor november 2023 een verdere uitbreiding van een centrumplan is, ook in de financiële zin, want die zorg leeft ook nog bij De Raad: ‘Kunnen we het nog wel betalen’.

Het grootste probleem voor de inwoners is dat er geen duidelijkheid komt. Initiatiefnemer Maria: ‘Sociale cohesie is belangrijker dan geld, als dat verdwijnt, is dat toch wel een probleem’.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email