Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Sappemeer: Bestemmingsplan Eiland Buitenlust

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

In de ontwikkeling van Vosholen fase 1 waren op dit perceel 32 appartementen voorzien. Met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan wordt dit omgezet in 10 grondgebonden woningen. Een deel van de grondgebonden woningen komen buiten het bestaande bouwvlak te liggen. Het bouwvlak wordt hier op aangepast. Het onderhavig bestemmingsplan voorziet in de planologisch-juridische regeling voor deze 10 woningen. Tijdens het voortraject is overleg geweest met de wijkcommissie. Tevens zijn er nieuwsbrieven verspreid in de wijk. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpplan.

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter