Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Hoogezand: Sociale dienstverleners

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Een aantal organisaties in Midden-Groningen heeft elkaar gevonden om te komen tot de ontwikkeling van een sociaal plein. Een soort van ‘winkelcentrum’ waar sociale dienstverleners onder één dak worden gebracht. In deze voor Nederland unieke opzet is ook ruimte voor werkprojecten zoals een kringloopwinkel en ondernemers. Het projectplan voor dit Sociaal Plein, zoals de werktitel luidt, moet volgend jaar zijn uitgewerkt.

Midden-Groningen is een sociaaleconomisch zwakke gemeente, waar relatief veel mensen kampen met armoede. Armoede die van ouder op kind wordt overgedragen. Vanwege de zwakke sociaaleconomische structuur kent Midden-Groningen veel organisaties die werken aan het verlichten van armoede. Door het werken in elkaars in elkaars nabijheid willen de organisaties intensiever samenwerken aan het terugdringen van de armoede. Nu zitten de organisatie nog verspreid over de gemeente. Door te werken vanuit een gebouw kan sneller naar elkaar doorverwezen worden. En door concentratie van activiteiten op een plek, die gemakkelijk toegankelijk is, hoopt men dat de mensen, om wie het gaat, gemakkelijke bereikt kunnen worden.

Organisaties die te kennen hebben gegeven mee te willen werken aan het ontwikkelen van dit plan zijn Humanitas Midden-Groningen, Kledingbank Maxima, Voedselbank Midden-Groningen, stichting Leergeld, Computerbank, Huisraadbank, de Midden-Groningse Uitdaging, WerkPro en speelgoedbank Amalia. Het idee is ontstaan omdat een aantal organisaties als Humanitas, Leergeld en Kledingbank Maxima, op korte termijn worden geconfronteerd met een huisvestingsprobleem. Hun huidige onderkomens verdwijnen.

Het Sociaal Plein heeft een maatschappelijke doelstelling en een ideëel karakter. Daarom kunnen ook andere organisaties onderdak krijgen in het Sociaal Plein. Sociale Teams/Kwartier Zorg en Welzijn zijn geïnteresseerd en in de toekomst is deelname denkbaar van bijvoorbeeld professionele aanbieders van diensten voor de beoogde doelgroep. Ook zou er plaats kunnen zijn voor aanbieders van cursussen voor laaggeletterdheid, digitale vaardigheden, inburgeren, sociale vaardigheden, vrijetijdsbesteding en participeren in de maatschappij. Er ligt ook een mogelijkheid om werkbestedingsprojecten in het gebouw te huisvesten als een kringloopwinkel en een Repair-cafe van zowel gebruiksgoederen als speelgoed. Het Sociaal Plein zou niet compleet kunnen zijn zonder een eetcafé en koffieruimtes voor bezoekers. De Midden-Groningse Uitdaging is nauw betrokken bij de voorbereidingen. Dit heeft geleid tot interesse van commerciële partners zoals de Rabobank en diverse ondernemers.

Het idee van het ontwikkelen van een Sociaal Plein is ook besproken met het College B en W van Midden-Groningen. Zij zijn enthousiast over het voornemen.

Voor financiering van een sociaal plein wordt gekeken naar de gemeente, provincie, het Nationaal Programma Groningen en fondsen. Ook Rabobank en ondernemers hebben positie gereageerd op het voorstel. Behalve dat het centraal gelegen en met openbaar vervoer goed bereikbaar moet zijn, is er nog niets bekend over een mogelijke locatie.

Een werkgroep gaat nu aan de slag om een projectplan te maken. Dit projectplan moet medio 2022 gereed zijn.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter