Midden-Groningen: Nieuw cultuurbeleid

De kadernota cultuur 2021-2024 is door het college van burgemeester en wethouders in concept vastgesteld en wordt 24 september voor behandeling aan de gemeenteraad aangeboden. De nota actualiseert het cultuurbeleid in Midden-Groningen. Kunst en cultuur zijn voor het gemeentebestuur belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van inwoners en vormen de smaakmakers in de gemeente.

Wethouder José van Schie: “Midden-Groningen heeft veel te bieden op het gebied van cultuur. De inspanningen van vrijwilligers en creatieve ondernemers zorgen voor veel levendigheid in onze gemeente. Het is iets om trots op te zijn en ik vind het belangrijk dat iedereen hiervan kan profiteren. We willen de komende jaren vooral inzetten op jeugd en jongeren, brede deelname aan cultuur en de relatie met toerisme en recreatie.”

Speerpunten
In de kadernota wordt ingezet op drie punten:
– Ruimte en aandacht voor (school)jeugd;
– Cultuurdeelname mogelijk maken voor iedereen;
– Inzet kunst en cultuur als drijvende krachten van de vrijetijdssector.
De nota biedt ruimte voor de ontwikkeling van creatief, onderzoekend en creërend vermogen van kinderen en jongeren. Kunst en cultuur stimuleren deze vaardigheden. Jonge inwoners worden daardoor zelfredzamer, creatiever en communicatiever. Dat helpt hen om een plek in de samenleving te vinden en aan hun loopbaan te werken. We willen meer cultuur voor en door jongeren.

Nieuwe ontwikkelingen
Naast bestaande culturele voorzieningen, zoals Kielzog, de bibliotheken en de Fraeylemaborg wil het gemeentebestuur de komende jaren historisch erfgoed een stimulans geven door dat te ontwikkelen als cultuur-toeristische locatie waar jong en oud zich kunnen ontplooien.

Samen met het culturele veld
Deze nieuwe cultuurvisie is opgesteld in samenwerking met de Culturele Compagnie. Dit is in Midden-Groningen het netwerk-platform van culturele organisaties voor inspiratie, informatie, bereiken van bijzondere doelgroepen en afstemming van programmering en activiteiten.

Deel naar jouw media!