Midden-Groningen: Verdeelsleutel jeugdhulp

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg heeft een besluit van de colleges van B&W nodig over de verdeling van de solidaire en gemeenschappelijke kosten van de jeugdhulp. Dat is een voortzetting van de bestaande afspraken tussen de gemeenten in Groningen. Met de voorgestelde verdeling kunnen de kosten evenwichtig tussen de gemeenten worden verdeeld.

Hierdoor zijn inwoners er van verzekerd dat er noodzakelijke voorzieningen zijn zoals de Jeugdhulp plus en Veilig Thuis Groningen voor acceptabele tarieven.

Deel naar jouw media!