Regio: Daling vangst muskusratten

De muskusrattenvangst in Noordoost-Nederland is in 2020 met 27% gedaald ten opzichte van 2019. De vangsten daalden in totaal van 12.726 in 2019 naar 9.254 in 2020. Dit betekent dat de waterschappen de populatie (Groep levend schepsel, zoals een mens of dier die in een bepaald gebied voorkomen) steeds beter onder controle krijgen. Ter vergelijking: in 2011 vingen ze in Noordoost-Nederland nog 65.009 muskusratten. Waterschap Noorderzijlvest ving in 2020 in totaal 1616 muskusratten, dat is een daling van ongeveer 30% ten opzichte van het jaar 2019.

De beverrattenvangst steeg in Noordoost-Nederland met 55%. In 2019 vingen we 321 beverratten. In 2020 waren dit er 496.Naast dat de muskus- en beverratten schade aan dijken toebrengen, vormen ze een bedreiging voor de biodiversiteit.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter