Sappemeer: Veel interesse inloopavond zonnepark Midden-Groningen

Het zonnepark Midden-Groningen gaat komend jaar een volgende fase in. De belangrijkste stap nu is een goede landschappelijke inpassing; welke planten, bloemen, struiken en dieren er een plek kunnen krijgen. Daarbij zijn de wensen en ideeën van de aanwonenden van groot belang. Die worden gebruikt in het ontwerp, aangezien het gaat om de strook tussen het zonnepark en hun tuinen. Het ontwerp voor de inpassing aan de zuidzijde van het park ligt nog niet vast. Op de druk bezochte inloopavond op 6 februari met ruim 70 aanwezigen werd er gezamenlijk aan het ontwerp gewerkt.

Samen aan de slag

Het ontwerp voor de landschappelijke inpassing van het zonnepark wordt door de landschapsontwerper gemaakt. Bij de opstelling van het plan zijn de wensen en ideeën van aanwonenden belangrijk. Op de inloopavond gingen de aanwezigen daarover in gesprek met de landschapsontwerper en deskundigen van de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Veel ideeën en wensen passeerden de revue; van zorgen om de reeënpopulatie tot wensen voor een park voor hondenliefhebbers, een vijver en bomenrijen. Sommige bewoners hadden zelfs al een schets voorbereid met een beplantingsplan. Een klein deel van de omwonenden blijft niet blij dat hun uitzicht veranderen gaat, maar de meesten waren wel bereid om mee te denken hoe dat nieuwe uitzicht vorm krijgt. Er zijn ongeveer 40 reactieformulieren ingeleverd.

Vervolg van de procedure

De ontwerpen en adviezen staan nog online. De landschapsontwerpers gaan nu aan de slag om alle ideeën bij elkaar te brengen in een totaalontwerp. Een uitdagende puzzel om zoveel mogelijk wensen te laten aansluiten op elkaar. Mensen die een reactieformulier ingediend hebben krijgen persoonlijk reactie. Medio maart komt het definitieve ontwerp online. Het uiteindelijke plan moet door de gemeente als onderdeel van de vergunning worden goedgekeurd.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl