Siddeburen: Basisschool de Zonnewijzer dicht door Corona

Het Corona virus (COVID-19) is voorlopig nog niet verdwenen uit ons dagelijkse leven, landelijk zijn er aanvullende maatregelen tegen de verspreiding ingevoerd. Wordt het gebruik van niet-medische mondmaskers in de publieke ruimte dringend geadviseerd. In de gemeente Midden-Groningen zijn er 148 personen positief getest op het virus. Daarmee valt Midden-Groningen in de categorie 162-264. Terwijl landelijk discussie gevoerd over de middelbare scholen of deze wel of niet open kunnen blijven, is er een leraar op de Christelijke basisschool CBS de Zonnewijzer in Siddeburen gisteren positief getest. Daarnaast wordt één van de leerkrachten vandaag getest in verband met lichte klachten.

Om risico’s voor de leraren en leerlingen uit te sluiten heeft men in overleg met het bestuur, medezeggenschapsraad en schoolcommissie besloten de school vandaag te sluiten.
Men gaat vandaag in overleg met de GGD om zorgvuldig bron- en contactonderzoek uit te voeren.  Vandaag is de school dicht en biedt men geen onderwijs op afstand voor de leerlingen. Kinderen worden geadviseerd om online aan de slag op o.a. het programma Squla.

De school is wel bereikbaar voor ouders met vragen, er zijn leeraren aanwezig die niet in contact zijn geweest met de positief geteste collega’s.

Deel naar jouw media!