Regio Nieuws!

Product van Mediagroep Midden Groningen

Hoofdweg 99A

9628 CL Siddeburen

(0598) 423200

info@middengroningennieuws.nl

Radio+TV+Internet

Altijd Regio Nieuws!

Ten Post: Contouren dorpsvernieuwinsplan gereed

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Vertegenwoordigers van dorpsbelangen van Ten Post, Winneweer en Wittewierum hebben woensdagavond 17 oktober aan burgemeester Frank de Vries van de gemeente Ten Boer hun wensen voor de toekomst van hun dorp aangeboden.  Zij vragen hiermee aandacht voor de uitwerking van hun opgestelde plannen en ideeën, én een waarborg voor de voortgang aangezien de gemeente Ten Boer per 1 januari a.s. overgaat naar de gemeente Groningen.

In de afgelopen maanden zijn aan diverse dorpstafels – voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en bestaande uit dorpelingen en vertegenwoordigers van de gemeente Ten Boer, woningstichting Wierden en Borgen en Nationaal Coördinator Groningen – deze plannen tot stand gekomen.  Een aantal thema’s zijn hier nader uitgewerkt zoals wonen,  dorpscentrum en voorzieningen, verkeersveiligheid,  werkgelegenheid  en duurzame energie.  In totaal zijn er vervolgens twee dorpsavonden georganiseerd om de resultaten terug te koppelen.

Karakteristieke bebouwing
Het oude dorpslint met karakteristieke bebouwing langs het slingerende Damsterdiep, geniet grote waardering van de dorpsbewoners. Het dorp ziet de versterkingsopgave als een uitgelezen kans om het soms schrille contrast tussen het oude deel en het nieuwe – de Nije buurt – te verzachten. Het dorp zou ook graag nieuwbouw zien rekening houdend met de groei van het aantal kleine huishoudens en de vergrijzing. Om Ten Post aantrekkelijk te houden als woondorp dient er meer  aandacht uit te gaan naar kwaliteit van (nieuwe) woningen, dan aan kwantiteit. Ook is er de wens om de beide dorpsdelen die nu opgesplitst worden door de N360 weer bij elkaar te voegen.

Ontmoetingsplek
Er bestaat in Ten Post grote behoefte aan een dorpscentrum, zowel als ontmoetingsplek als concreet in de vorm van een multifunctioneel gebouw. Dorpsbewoners hebben verschillende potentiële locaties aangewezen voor dit centrum. Waarbij ook de mogelijkheid bestaat dat dit over twee locaties zou kunnen worden verdeeld.  Het voorzieningenaanbod dient dusdanig te zijn, dat er voor iedere leeftijdscategorie iets te doen is.

Energieneutraal
Ten Post heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. De dorpstafel wil daarom graag een positie en zeggenschap in  hoe duurzame energie in en rondom het dorp wordt ontwikkeld.

Verkeer
Wat de verkeersveiligheid betreft zijn er nog veel wensen. Aandachtspunten zijn snelheid, voldoende parkeerplekken, de grote wens voor een ring rondom het dorp i.p. v. de N360 die het dorp door midden snijdt. Daarnaast zou het voor de veiligheid en de rust in het dorp fijn zijn als ook het landbouwverkeer niet meer door het dorp heen hoeft.

Kansen voor toerisme
Ten Post is niet perse een dorp waar werkgelegenheid een thema is, maar het dorp kan wel aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor kleine ondernemers. Tevens is er de ambitie om nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen in recreatie en toerisme.

Regie op dorpsvernieuwing en versterking
Het college van Ten Boer heeft aangegeven om aan de vooravond van de versterkingsopgave regie te willen voeren op de opgave waar dorpen voor staan, door samen met bewoners een proces van dorpsvernieuwing op te starten, maar daarbij ook het belang van de bewoners van Ten Post  voorop te stellen als het gaat om de versterking in het dorp. De gemeente Ten Boer heeft in het kader van de overdracht naar de gemeente Groningen het document ‘Vitaal en Krachtig verbonden’ opgesteld.
Dit document wordt op 31 oktober in de laatste gemeenteraad vastgesteld. Het bevat 10 aanbevelingen van de gemeente Ten Boer aan Groningen. Een van de punten is: “ Investeer in dorpsvernieuwing bij de versterkingsopgave”. Volgens het dorp zou een ander punt van aandacht ook moeten zijn: “ Maak het dorp Sterk voor de versterking!”.

In de komende maanden zullen de plannen nader worden uitgewerkt en gekoppeld aan de kansen die de versterking biedt.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter