Regio Nieuws!

Product van Mediagroep Midden Groningen

Hoofdweg 99A

9628 CL Siddeburen

(0598) 423200

info@middengroningennieuws.nl

Radio+TV+Internet

Altijd Regio Nieuws!

Uithuizen: Het coalitieakkoord voor Het Hogeland ligt er

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Het coalitieakkoord van Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en de PvdA van de toekomstige gemeente Het Hogeland ligt er. De koers: een toegankelijke gemeente dichtbij inwoners. Er is er extra aandacht voor een aantal onderwerpen: veiligheid voorop in het versterkingsprogramma, betaalbare zorg, een participatieve samenleving, maximale samenwerking met inwoners en een sterkere samenwerkingspositie in de regio. Een ambitieus, daadkrachtig en realistisch akkoord, aldus Gemeentebelangen, CDA, ChristenUnie en PvdA: een plan dat de ruimte van en voor Het Hogeland benut.

Het Hogeland krijgt gebiedswethouders. Het nieuwe college wil op deze wijze het contact met alle dorpen en kernen van Het Hogeland versterken. Met name in de versterkingsopgave is actieve communicatie voor deze coalitie essentieel. Een citaat uit het coalitieakkoord: De nieuwe gemeente Het Hogeland wil samen met inwoners en bedrijven strijden voor veiligheid, gezondheid, spoedig schadeherstel en versterking van onveilige huizen, scholen en instellingen. In de versterkingsopgave staat veiligheid voorop. De gemeente communiceert actief en werkt samen met inwoners aan het nieuwe toekomstperspectief van de regio. In de energietransitie wil Het Hogeland bovendien aanjager zijn; innovatieve alternatieve energievoorstellen zal dit college stimuleren. Ook zal Het Hogeland bij nieuwbouw inzetten op aardgasloos bouwen. Voor de komende collegeperiode staat een nieuwe zorgvisie op het programma. Preventie, gezond oud kunnen worden in de eigen omgeving en betaalbare zorg zijn daarbij speerpunten. Zo wil het college inzetten op kleinschalige woonvormen voor ouderen. Ook een nieuwe woonvisie staat op de planning, samen opgesteld met inwoners. Het doel: woningen op maat en balans in het woningaanbod. In het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt ziet het college de aantrekkende arbeidsmarkt als een impuls. Zo wil het college in Het Hogeland zowel vakopleidingen op mbo 1 en 2 niveau als een (V)MBO-campus voor (om)scholing van jongeren en volwassenen realiseren. Daarnaast is er aandacht voor het vernieuwen van het minima- en armoedebeleid. Maximale participatie is het streven van het nieuwe college, op vele terreinen. Bij ontwikkelingen in het ruimtelijk domein, bij het opstellen van de nieuwe woonvisie en op het gebied van sport, onderwijs en cultuur. Met de ondernemerszin en creativiteit van inwoners hoopt het college het erfgoed te kunnen beschermen en kunst en cultuur op het Hogeland verder te versterken. De gemeente zal dit ondersteunen door extra inzet op marketing en educatie. Op economisch gebied ten slotte ziet dit college kansen. Via een economische agenda krijgen meerdere economische pijlers aandacht: een verdere ontwikkeling van de Eemshaven en Lauwersoog, ondersteuning van landbouw en visserij en verbetering van recreatie en toerisme. Andere ambities zijn: meer bezoekers naar Het Hogeland, een verdere ontwikkeling van de vaarrecreatie en balans in natuur, landbouw, visserij en industriële bedrijvigheid. Daarbij streeft het college naar meer gemeentelijke bestuurskracht en meer beleidsvrijheid van de provincie.

Op 2 januari, tijdens de eerste raadsvergadering in locatie Uithuizen, worden de wethouders van de gemeente Het Hogeland benoemd en geïnstalleerd.

Klik hier voor de portefeuilleverdeling van college Het Hogeland

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter