Regio Nieuws!

Product van Mediagroep Midden Groningen

Hoofdweg 99A

9628 CL Siddeburen

(0598) 423200

info@middengroningennieuws.nl

Radio+TV+Internet

Altijd Regio Nieuws!

Winsum: Studenten Hanzehogeschool Groningen naar de Tirrel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Dinsdag 11 en woensdag 12 september dompelen ruim 50 studenten van de Hanzehogeschool Groningen zich onder in de wereld
van de Tirrel in Winsum. Tijdens deze 2-daagse verdiepen zij zich in de verschillende deelnemende organisaties, praten zij met
toekomstige gebruikers en bewoners en kijken ze rond in de omgeving. Gezamenlijk onderzoeken ze hoe zij een bijdrage kunnen
leveren aan vraagstukken rond de zorg, sociale innovatie, onderwijs en technologie van en in de Tirrel.

De studenten blijven beide dagen in Winsum, overdag grotendeels bij CSG Winsum en zij slapen op camping Marenland. De inzet
van de studenten is onderdeel van het introductieprogramma van de Master Healthy Ageing Professional van de Hanzehogeschool
Groningen. De organisaties die samen de Tirrel vormen en het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool
tekenden dit voorjaar een samenwerkingsovereenkomst. De Tirrel wordt hiermee een broedplaats voor technologische, zorg- en
welzijn-innovaties.

De studenten gaan zich gedurende de twee dagen op basis van de thema’s Ontmoeten, Verbinden, Verrijken, richten op vier
kernvragen:
• Hoe kunnen zorg en onderwijs elkaar versterken en winst behalen voor de deelnemers?
• Hoe kunnen technologische toepassingen het ontmoeten, verbinden verrijken stimuleren?
• Hoe kan technologie regelgeving terugdringen en op een veilige manier de vrijheid van bewoners en vergroten?
• Hoe kan de wijk worden betrokken en deel uit gaan maken van de visie van de Tirrel?
Aan het einde van de tweede dag presenteren de studenten diverse oplossingen en ideeën volgens het “Dragons Den” principe: De
ideeën worden dan kort toegelicht en kritisch getoetst op bijvoorbeeld haalbaarheid, relevantie, innovatie door een
selectiecommissie bestaande uit bestuurders van de betrokken organisaties. Alleen de meest kansrijke ideeën blijven over en
worden door de studenten de komende periode in hun lessen verder uitgewerkt. Op die manier dragen de studenten op een
innovatieve manier bij aan de toekomstige inrichting van de Tirrel en de omgeving.

Over de Tirrel
De Tirrel is voor iedereen in Winsum en omgeving. De Twaalf Hoven, o.b.s. Tiggeldobbe, c.b.s. De Piramiden en de gemeente
Winsum realiseren samen dit unieke project. In de Tirrel komen zorg, onderwijs, sport en vrije tijd bij elkaar onder 1 dak. Hier wordt
gezorgd voor en met elkaar, hier ontmoeten en verrijken jong en oud elkaar en is buiten met binnen en omgekeerd verbonden. Een
inclusieve mini-samenleving op een prachtige plek in het dorp. Kwetsbare ouderen wonen of revalideren er, kinderen gaan er naar
school en mensen uit de wijk/dorp komen er samen voor een kopje koffie of om te sporten. Meer informatie op www.detirrel.nl.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter