Midden-Groningen: Budget beschutte werkplekken

Het college van Midden-Groningen stelt de gemeenteraad voor extra budget beschikbaar te stellen voor 17 nieuwe beschutte werkplekken. Beschutte werkplekken zijn betaalde banen voor mensen met een arbeidsbeperking, in een aangepaste omgeving. Zij kunnen in Midden-Groningen werken bij het gemeentelijke werkbedrijf (BWRI). Voordat de plekken daadwerkelijk kunnen worden ingevuld, moet de re-integratieverordening Participatiewet worden aangepast. Het college vraagt de raad om daarmee in te stemmen.

Arbeidsplaatsen:

Er zijn meer mensen die een beschutte werkplek nodig hebben dan dat er plekken zijn. Er is een wachtlijst van minimaal 2 jaar. Dit is niet wenselijk omdat mensen zo voor langere tijd aan de kant staan. Als de  17 nieuwe beschutte werkplekken gerealiseerd kunnen worden dan zal de wachtlijst ook verdwijnen.

Deel naar jouw media!