Raad Midden-Groningen kiest voor Ruitershorn 

De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft op 2 februari unaniem besloten om het kindcentrum Muntendam te bouwen op de locatie Ruitershorn. In het kindcentrum zullen OBS Menterhorn, CBS De Parel, kinderopvang KaKa en peuterspeelzaal ’t Apenstaartje worden gehuisvest. Burgemeester Hoogendoorn sprak van “een historisch moment en een mooi perspectief voor de jeugd van Muntendam.”

De CDA-fractie diende een amendement in om twee plannen te onderzoeken: één met en één zonder gymzaal op de locatie. Dit amendement werd met een krappe meerderheid aangenomen. 17 raadsleden stemden voor (PvdA, CDA, D66, SP, CU, GL en BBB/LMG), 15 raadsleden stemden tegen (GBMG, BBP en VVD).

Door het besluit om het kindcentrum uit het oorspronkelijke centrumplan te halen wordt een financieel gat geschoten in dat plan. De raad droeg wethouder Erik Drenth op om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de toekomst van De Menterne. Verslaggever: Lammert Zuiderveld.

Deel naar jouw media!